Neden KSS ve Sürdürülebilirlik?

KSS’yi doğru konumlandıran, ciddiyetle yaklaşan şirketler önemli kazanımlar elde eder. Global araştırmalar sonucunda belirlenen faydalar şu şekilde sıralanabilir:

Şirketlerin marka değerinin, kurumsal itibarının artmasını sağlayarak piyasa değerinin yükselmesine katkı sağlar,

Nitelikli personeli cezbetme ve motive etme imkanı doğar,

Özellikle bu konulara hassas yaklaşan yatırımcılara ulaşması sağlanarak, şirketin hisse değerleri artar ve borçlanma maliyetleri düşer,

Yeni pazarlara girmekte fayda sağlar,

Müşteri sadakati sağlar,

Verimlilik ve kalite artışı yaşanır,

Risk yönetimi daha etkin hale gelir,

Kanun koyucuların ve kamuoyunun şirketin görüşlerine önem vermesi sağlanır.